російською
Важливо Посилання Корисно
 • Бібліотеки
 • Віртуальні довідкові видання. Словники
 • Віртуальні енциклопедичні видання
 • Дистанційне навчання
 • Законодавство України
 • Зарубіжна періодика on-line
 • Іноземні наукові журнали
 • Книготоргові організації, магазини, видавництва
 • Нормативна документація в Internet
 • Періодика on-line. Газети. Новини
 • Періодика on-line. Журнали
 • Пошукові системи
 • Ресурси відкритого доступу до наукової інформації
 • Ресурси Запоріжжя
 • Copyright © 2024 Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ, відділ обслуговування ІННІ НБ ЗНУ